Ο Μίκης Θεοδωράκης και οι φίλοι του στην Κρήτη

Αρχή Εργογραφία Μελοποιημένη Ποίηση ΙΙ

Μελοποιημένη Ποίηση ΙΙ

Συμφωνικά, Μετασυμφωνικά, Ορατόρια, Λυρικές Τραγωδίες

Πηγή: Μίκης Θεοδωράκης "Μελοποιημένη Ποίηση" ΤΟΜΟΙ 1-3

# Τίτλος άρθρου
1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α: 1940 - 1960
2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β: 1960 - 1967
3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ: 1967 - 1970
4 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ: 1970 - 1974
5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε: 1974 - 1986
6 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ: 1986 - 2000
7 ΛΥΡΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ

Διάλογοι & Διαλογισμοί

Ομιλίες & Κείμενα

Διεθνές Συνέδριο

"εκ βαθέων"

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ